nákup na splátky - ESSOX

Spotřebitelský úvěr společnosti Essox s.r.o.
Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je velmi rychlý a nekomplikovaný.

 
 
 
 

1.

Podmínky pro uzavření smlouvy

- minimální výše úvěru je 3000,- Kč, max. 200.000,-Kč (nebo dle omezení spl.produktu)
- občan ČR starší 18 let
- zaměstnanec se stálým příjmem (nesmí být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě)
- podnikatel - fyzická osoba OSVČ (musí podnikat min. 1 rok)
- důchodce (starobní, invalidní, výsluha)
- žena/muž na mateřské dovolené
- úvěrovou smlouvu nemohou uzavřít: nezaměstnaní, studenti,ženy/muži pobírající jakékoli sociální dávky (kromě rodičovského příspěvku)

 

 
2. Potřebné doklady - platný Občanský průkaz
- druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list
 
       
  U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů!  
     
  nad 60.001,- Kč potřebujete navíc

- zaměstnanec - potvrzení o výši příjmu (ne starší než 1 měsíc)
- OSVČ – kopie daňového přiznání s razítkem FÚ a přílohami
- důchodce – kopie výměru důchodu, výpisu z účtu nebo složenky, kde je vidět částka
- rodič na mateřské dovolené – kopie výměru mateřské dávky

 
       
  nad 100.001,- Kč potřebujete navíc - doklad pro ověření adresy – kopie výpisu z bankovního účtu nebo účtu za telefon, elektřinu nebo plyn, nebo doklad o SIPO  

 
3. Pojištění schopnosti splácet   
  Společně s Komerční pojišťovnou a.s. vám nabízíme výhodné pojištění schopnosti splácet, kdy v případě prokázání pojistné události dle pojistných podmínek bude úvěr doplacen Komerční pojišťovnou a.s. za vás.  
       
  Pojištění se sjednává pro případ: - pracovní neschopnosti
- ztráty zaměstnání
- plné invalidity
- smrti
 
 

Pojištění nelze aplikovat na smlouvy s bezúročným obdobím nebo odkladem splátek.Nelze pojistit klienty, jejichž věk je vyšší než 55 let nebo v průběhu splácení tohoto věku dosáhnou. Uzavření pojištění je volitelné.

 

 
4. Postup při nákupu na splátky
  1.  Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží atd.  
  2. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.  
  3. V dalším kroku budete vyzváni k přesměrování na webovou aplikaci společnosti Essox s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo), kde vyplníte požadované informace v žádosti o úvěr. Nakonec žádost odešlete ke zpracování.  
  4. Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem do 15 minut nebo nejdéle následující pracovní den. Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání e-mailu.  
  5. E-mail s výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy a další instrukce k vyřízení.  
 

Důležité upozornění – zboží objednané na splátky může fyzicky převzít pouze osoba žadatele o úvěr po ověření totožnosti dopravcem na základě předloženého občanského průkazu nebo cestovního pasu. Nelze tedy pověřit jinou osobu převzetím zboží objednaného na splátky Essox.V případě potřeby cokoli administrativně dořešit se s vámi spojí pracovník našeho internetového obchodu či společnosti ESSOX a požádají o součinnost.

 

 
    
5. Nabídka splátkových produktů  
 

Vzorové výpočty lze provádět pomocí on-line kalkulačky splátek Essox.
V případě dotazů k některému ze splátkových produktů nás kontaktujte.
Přejeme Vám příjemné nakupování na splátky.

 

6. Další důležité informace  
 

Společnost ADRIA KAPITAL, a.s. je registrována jako Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Bude Českou národní bankou zapsána  do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Společnost ADRIA KAPITAL, a.s. zastupuje poskytovatele – společnost ESSOX s.r.o., která je registrovaným poskytovatelem spotřebitelských úvěrů.

Kontaktní údaje zprostředkovatele:
ADRIA KAPITAL, a.s.
Březová 482, 500 03, Hradec Králové
739 490 309
info@kolapesek.cz

Kontaktní údaje poskytovatele:
ESSOX s. r. o.
F. A. Gerstnera 52
370 01 České Budějovice 1
Tel: +420 389 010 422
Email: zakaznickyservis@essox.cz

Společnost ADRIA KAPITAL, a.s. informuje své klienty, že neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Je zakázáno podmiňovat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřením smlouvy o doplňkové službě jako je pojištění apod., pokud není umožněno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové službě.

Spotřebitel nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu. 

Řešení stížností
Prioritou společnosti ADRIA KAPITAL, a.s.je poskytovat našim klientům kvalitní produkty a služby na profesionální úrovni.
Pokud však i přesto nastane situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými úvěrovými produkty, službami či s chováním našich zaměstnanců, jsme připraveni se Vaším podnětem vážně zabývat. Vaši stížnost lze směřovat na email: info@kolapesek.cz

Mimosoudní řešení sporů
Pro mimosoudní řešení sporů můžete kontaktovat následující instituce:

Finanční arbitr
Jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je oprávněn rozhodovat mj. spory mezi věřitelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz

Kontaktní údaje:
Finanční arbitr ČR
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
e-mail: arbitr@finarbitr.cz

Česká obchodní inspekce (ČOI)
Na ČOI jste oprávněni se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Kontaktní údaje - Ústřední inspektorát:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
www: www.coi.cz

Orgány dohledu:
Česká obchodní inspekce (ČOI)
ČOI vykonává působnost v záležitostech týkajících se dodržování povinností stanovených zejm. zákonem č.  634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vč. povinností dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.
Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
www.coi.cz